Αναγνώστες

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Χρειαστήκαμε αρκετές μέρες για να τελειώσουμε ,το αποτέλεσμα όμως μας αποζημίωσε

η μακέτα των μεσών μαζικής μεταφοράς
Μέσα μαζικής μεταφοράς
1 σχόλιο: